හෙළරට - දේශිය පුවත්

60,000ක් ලංකාවට එන්න ඕනෑ කියලා…

ශ්‍රි ලාංකික ශ්‍රමිකයන් හැට දහසක් පමණ දෙනා ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණිමට එම රටවල තානාපති කාර්යාලවල ලියාපදිංචි වි ඇත.

කොරෝනා තත්වය හමුවේ තමන් ඉක්මනින් ⁣ලංකාවට ගෙන්වා ගන්නා ලෙස එම පිරිස් ඉල්ලා ඇත.


මෙම පිරිස අතරින් බොහෝ දෙනෛකුට රැකියා අහිමිවි උන්හිටි තැන්ද අහිමිවි ඇතැයි කියති.

Related posts

ගාල්ලට වතුර කැපේ…..

Helarata

වරිපනම් බදු ඉහළදැමීම වසර දෙකකට අත්හිටුවයි….

Helarata

කොරෝනා අරමුදලට එක්දිනකදි මිලියන 23ට වැඩි මුදලක්..

Helarata

Leave a Comment

Translate »