හෙළරට - දේශිය පුවත්

ලංකාව ‘ඊලාම්’ ලෙස හැඳින්වූ ගාර්ඩියන් වෙබ් අඩවියට මෙරට රජයෙන් දැනුම් දීමක්…

‘ඊලාම් ‘යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශික නාමයක් බව බ්‍රිතාන්‍ය ගාර්ඩියන් වෙබ් අඩවිය පවසයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ ගාර්ඩියන් අන්තර්ජාල පුවත්පතේ ශ්‍රී ලංකාවට ඊළාම් සම්බන්ධ කරමින් යොමුකර ඇති ප්‍රශ්ණාවලිය ඉවත් කරගන්නා ලෙසට ශ්‍රී ලංකා රජය ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

මෙම පුවත්පතේ E-සංස්කරණයේයි මෙම ප්‍රශ්ණාවලිය පළවී තිබී ඇත්තේ.

ද ගාඩියන් වෙබ් අඩවිය විසින් පළ කරන ලද සංචාරක ස්ථාන පිළිබඳව පින්තූර ප්‍රශ්නාවලියක එක් ප්‍රශ්නයකට නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ ‘ඊලාම්’ යනු ශ්‍රී ලංකාවට භාවිතා වූ ස්වදේශීය නමක් යන්නයි.

සංචාරය කිරීමට සුදුසු දූපත් පිළිබඳව නිර්මාණය වී තිබුණු එම ප්‍රශ්නාවලියේ දෙවන ප්‍රශ්නය ලෙස ඇත්තේ “ඊලාම් යනු කුමන ජනප්‍රිය සංචාරක දිවයිනක් සඳහා වන ස්වදේශීය නාමයක් ද?” යන ප්‍රශ්නයයි.

එහි පිළිතුර ලෙස තෝරා ගත හැකි විකල්ප හතර නම්, පිළිවෙලින් අයිල් ඔෆ් මෑන්, ශ්‍රී ලංකාව, බාලි සහ මොරිෂස් ය.

ශ්‍රී ලංකාව පිළිතුර ලෙස තෝරාගත් පසු ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව තවත් හැඳින්වීමක් මතුවන අතර එහි සඳහන් වන්නේ “දිවයිනේ මෑත කාලීන සටන්කාමී කැරැල්ලක් ඇති කළ සංවිධානයේ සම්පූර්ණ නම LTTE – දෙමළ ඊලාම් විමුක්ති කොටි වේ.” යනුවෙන්‍ ය.

පළමු ප්‍රශ්නයෙන් විමසන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ විශාලත්වය පිළිබඳවයි.

මේ වන විට එම ප්‍රශ්නය ඉවත් කර වෙනත් ප්‍රශ්නයක් යොදා ඇත.

Related posts

ඇඳිරිනීතියෙන් නිවසේ තනිවු දරුවන්ට හිටපු ඇමැතිගේ සරණ

Helarata

Ryal Stomaz and Robbie Gibson Explore The World’s Nature Through Drone

Helarata

බක්පෝදා සිල්වැඩසටහන් එපා – අස්ගිරි අනුනාහිමි

Helarata

Leave a Comment

Translate »