හෙළරට - දේශිය පුවත්

සිරකරුවන්⁣ට පුහුණු දෙන්න පෞද්ගලික අංශයේ සහය..

සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යවසායකයන් හවුල් කරගැනීම සඳහා විෂය භාර ඇමැතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය හිමිව ඇත. අධිකරණ, මානව සම්පත් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා විසින් පසුගිය සතියේ රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයට මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව
ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.


අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ අරමුණ වන්නේ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ ඔවුනට තම කුසලතා සඳහා ඉගැන්වීම් ලබාදීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සහයෝගය ලබාගැනීමයි.


බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ සිරකරුවන් සඳහා කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන වශයෙන් වෟත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර පෞද්ගලික අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් ඒවා පවත්වාගෙන යෑම අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් වැඩිදුරටත් යෝජනා කර ඇත. මෙම වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සාර්ථකව අවසන් කරන පුද්ගලයන්ට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමට සහ පෞද්ගලික ආයතනවල රැකියා ලබාදීමට පෞද්ගලික අංශයේ සහය ලබාගැනේ.

Related posts

ජන්දයට අදාළ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත නිර්දේශ ජනාධිපති ලේකම්ට …

Helarata

සෑම ජාතික විපතකදිම හමුදාව අප වෙනුවෙන් කැපවුණා…

Helarata

දරුවන්ටත් අත්දැකිමක් එන ආකාරයට වෙසක් සමරන්න අගමැති….

Helarata

Leave a Comment

Translate »