හෙළරට - විදෙස් පුවත්

ජපානයේ පාර්ට් ටයිම් රැකියාකරන අයට සහන..

ජපන් රජය කොරොනා වලින් අර්ධ රැකියා වලින් අපහසුතාවට පත්වූ ශිෂ්‍යයන්හට යෙන් 100000~200000 අතර මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කොට ඇත.

පාර්ට් ටයිම් රැකියා මුදල් අඩුවූ ශිෂ්‍යන් සදහා මන් 10ක මුදලක්ද නේවාසික බදු වලින් නිදහස් පවුල් වල ශිෂ්‍යන්හට මන් 20ක ආධාරයක් ලබාදීමට යෝජනා වී ඇත.එය ලබාදීම් අදාලවන සිසුන් නම්,විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්,විදෙස් රටවලින් අධ්‍යාපනය සදහා පැමිණි සිසුන්,කෙටිකාලීන පාඨමාලා විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්,ටෙක්නිකල් කොලේජ් සිසුන්,ජපන් භාෂා විද්‍යාල සිසුන්අදායම් මාර්ග අඩුවූ බව පෙන්වා අයදුම් කිරීම් අදාල විශ්වවිද්‍යාල සහ අදාල අධ්‍යාපන ආයතන මගින් සිදුකල හැකිවේ.

Related posts

ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ ගණන 5,360 වැඩි වේ.

Helarata

කොරෝනා හඳුනාගන්න සිංගප්පූරුවෙන් ඇප් එකක්…

Helarata

ලෝක කොරෝනාව මිලියන 14 ක් ඉක්මවා යයි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »