හෙළරට - දේශිය පුවත්

බලංගොඩ පස්කන්දක් වැටි බදුල්ල කොළඹ පාර වැසෙයි

බලංගොඩ පස්කන්දක් වැටි බදුල්ල කොළඹ පාර වැසෙයි

  බලන්ගොඩ  පහළ ඇල්ලෙපොළ ප්‍රදේශයේදී   19 පස්වරුවේ  විශාල  පස්කන්දක්  කඩා වැටිම හේතුවෙන් බදුල්ල කොළඹ පාරේ වාහන ගමනාගමනට  එක් මං තිරුවක්  සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වි  ඇත.

මාර්ගයට    අඩි  100 ක පමණ  ඉහලින්  ඇති පස්  කන්දක්  විශාල  ගසුත්  සමඟ    කඩා වැටි  තිබෙි.  ප්‍රදේශයට පැවැති  අධික වර්ෂාවත් සමග  එම පස්කන්ද  මාර්ගයට කඩා  වැටි  ඇත. මේ නිසා ප්‍රදේශයේ වාහන තදබදයක්ද ඇතිවි ඇතැයි එම අසලම පිහිටි නළුවෙල ප්‍රියදර්ශනාරාමයේ විහාරාධිපති මුල්ලේගම විමලානන්ද හිමියෝ හෙළරට පුවත් සේවයට පැවසුහ.

සරත් වීරවංශ -බලංගොඩ

Related posts

මත්තලට උඩින් එයි..

Helarata

අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමන් ස්වර්ගස්ත වේ…

Helarata

චෙන්නායි හි සිර වී ගර්භනියන් ඇතුළු 320ක් යළි මෙරටට..

Helarata

Leave a Comment

Translate »