හෙළරට - දේශිය පුවත්

බලංගොඩ පස්කන්දක් වැටි බදුල්ල කොළඹ පාර වැසෙයි

බලංගොඩ පස්කන්දක් වැටි බදුල්ල කොළඹ පාර වැසෙයි

  බලන්ගොඩ  පහළ ඇල්ලෙපොළ ප්‍රදේශයේදී   19 පස්වරුවේ  විශාල  පස්කන්දක්  කඩා වැටිම හේතුවෙන් බදුල්ල කොළඹ පාරේ වාහන ගමනාගමනට  එක් මං තිරුවක්  සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වි  ඇත.

මාර්ගයට    අඩි  100 ක පමණ  ඉහලින්  ඇති පස්  කන්දක්  විශාල  ගසුත්  සමඟ    කඩා වැටි  තිබෙි.  ප්‍රදේශයට පැවැති  අධික වර්ෂාවත් සමග  එම පස්කන්ද  මාර්ගයට කඩා  වැටි  ඇත. මේ නිසා ප්‍රදේශයේ වාහන තදබදයක්ද ඇතිවි ඇතැයි එම අසලම පිහිටි නළුවෙල ප්‍රියදර්ශනාරාමයේ විහාරාධිපති මුල්ලේගම විමලානන්ද හිමියෝ හෙළරට පුවත් සේවයට පැවසුහ.

සරත් වීරවංශ -බලංගොඩ

Related posts

5000 ජූනි මාසෙටත්…

Helarata

ආරක්ෂිත අත්පළඳනාව අගමැතිගේ අවධානයට…

Helarata

Why Hasn’t A Woman Run The New York Times Styles Section

Helarata

Leave a Comment

Translate »