හෙළරට - දේශිය පුවත්

පොසොන් උත්සව සීමිත පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් ..

සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව සීමිත පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් රටපුරා පොසොන් උත්සව පවත්වන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරයි.මෙි සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජාවක් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලිය ගහ මැදුරේදි පැවැත්විණ.

Related posts

කොළඹ අනවසරයෙන් වාහන 500ක් දිනකට අල්ලනවා…

Helarata

කෝචිචියෙන් යන්න 19,500ක් සුදානම්….

Helarata

නුවරඑළියෙන් ජීවන් එකට…

Helarata

Leave a Comment

Translate »