හෙළරට - දේශිය පුවත්

රෙදිපිළි නිෂ්පාදක ගැටලු අගමැති අවධානයට…

රෙදි පිළි නිෂ්පාදන කේෂත්‍රයේ අැති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගම් නියෝජිතයන් සාකච්ජාක් පැවැත්විය.එම ගැටලු පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ අගමැතිවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේක්ම්වරයා අමතා එම ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා කර විසදුම් ලබාදිමට පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දුන්නේය.

Related posts

රවුම් ගහන්න එපා..හමුදාපති.

Helarata

ප්‍රතිකාර ලබන අය 613 දක්වා ඉහලට …

Helarata

සරසවි වරම් නැති අයට වෙනම උපාධියක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »