හෙළරට - දේශිය පුවත්

රට සිටින අය ගෙන්වා ගැනිමට නව ක්‍රමයක්…

කොවිඩ් 19 වසංගතය ව්‍යාප්තිය හමුවේ අතරමංව සිටින හෝ විවිධ දුෂ්කරතාවනට මුහුණපා සිටින විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිය රට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමයක් සැකසීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇත

හෙට මෙම වැඩපිළිවෙළ තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අංශවල සහභාගිත්වයද ඇතුව හමුවක් පැවැත්වෙන අතර විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගෙන්වා ගැනීමේ ජූනි මස ගුවන් ගමන් ඒ අනුව සැලසුම් කෙරේ.

Related posts

ඉන්දියාවේ හා පකිස්තානයේ ලාංකික සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමට පියවර..

Helarata

ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 201 දක්වා අඩු වෙයි .

Helarata

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු මෙන්න….

Helarata

Leave a Comment

Translate »