හෙළරට - දේශිය පුවත්

මහ වැස්සෙන් දූලි අැල්ල හැඩ වෙයි…

බලන්ගොඩ සරත් වීරවංශ

මෙි දිනවල ශ්‍රි පාද රක්ෂිතයේ කඳුකර ප්‍රදේශවලට සහ බලංගොඩ අවට ප්‍රදේශවලට ලැබෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් වළවෙි ගගෙහි ජල මටිටම ඉහල ගොස් ඇත.

මෙි හේතුවෙන් කල්තොට දුව්ල ඇල්ල හැඩවැඩ වි ඇති අයුරු ජායාරූප වලින් දැක්වෙි

දුවිලි ඇල්ල දේශිය විදේශීය සංචාරක යින්ගේ සිත් ස්ථානයකි.

Related posts

කතරගම පෙරහර ජුලි 21 සිට..

Helarata

අම්බලන්ගොඩදි නාවික සෙබළුන් ආ බසය අනතුරක..

Helarata

මේ සතියේ දුම්රිය කාලසටහන මෙන්න..

Helarata

Leave a Comment

Translate »