හෙළරට - දේශිය පුවත්

අගමැති දළදා වැඳ මල්වතු අස්ගිරි මහානාහිමිවරු බැහැදකිති…

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද දින දළදා වැඳ මල්වතු අස්ගිරි මහානාහිමිවරු බැහැදක ආශිර්වාද ලබාගත්හ..

Related posts

ප්‍රංශයේ සංඝනායක හිමිගෙන් ලංකා ජනතාවට ඉල්ලීමක් – පුජ්‍ය පරවාහැර චන්ද්‍රරතන හිමිගේ ඉල්ලීම

Helarata

Budapest’s Margaret Island, A Green Haven in Hungary’s Capital

Helarata

පාස්කු ප්‍රහාරකයන්ට නිසි දඩුවම් දිය යුතුයි.. අස්ගිරි අනුනාහිමි.

Helarata

Leave a Comment

Translate »