හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

කෑගල්ලේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සුහුරුව හුරු කරයි…

රාජ්‍ය නිලධාරීන් තාක්ෂණ දැනුමින් සන්නද්ධ කිරීමේ අරමුණින් කෑගල්ල දිසාපති මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතාගේ උපදෙස් පරිදි සුහුරු පුවරු (Smart Board) තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ කෑගල්ලේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද (28) කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලී ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

සුහුරු පුවරු තාක්ෂණය භාවිතා කොට විවිධ ඉදිරිපත් කිරීම් සිදුකිරීම සම්බන්ධ මෙම වැඩමුළුව MAT International ආයතනයේ මෙහෙයුම් කලමණාකාරු බානු ගුරුගේ මහතා විසින් සිදු කළේය.

මෙම වැඩමුළුව සඳහා කෑගල්ල දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය, කෑගල්ල අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් නාලිකා පියසේන (පාලන), අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම් හා සංවර්ධන) දිනීෂා රත්නායක යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්, තාක්ෂණ නිලධාරීන්. ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

මෙම වැඩමුවව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පුහුණු අංශය මඟින් සංවිධානය කෙරිණි.

Related posts

කෑගල්ල ලෝක පරිසර දිනයට සුදානම්…

Helarata

සිංහල කවි සම්මේලනයෙන් වාද්දුව මොල්ලිගොඩ ආයුර්වේදෙට ආරක්ෂිත ඇදුම් කට්ටල

Helarata

පාණදුරට නව අදාහනාගාරයක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »