පින්කෙත

Collecting of ashes and bones…

පිනෑං නාහිමිගේ භෂ්මාවශේෂ වැඩමවති.

අපවත්වි වදාළ මැ⁣ලේසියාවේ පිනෑං මහින්දාරාමාධිපති ඇල්ගිරියේ ඉන්දරතන නාහිමියන්ගේ භෂ්මාවශේෂ පිනෑං විහාරස්ථානයට වැඩමවා ගෙන එන ලදි.


අපවත්වු නාහිමියන්ගේ ශිෂ්‍යයන් වන සූරියවැව ධම්මවංශ හිමි හා ගතාරේ ඤාණාලංකාර හිමියෝ භෂ්මාවශේෂ සහිත මංජුසා වැඩමා ගෙන ආහ.

Related posts

සසුන් කෙත පුරන් කරනු එපා…

Helarata

මට හත් අට වතාවක් සිවුරු හැරයන්න හිතුනා – ප්‍රකට යතිවර අප්‍රකට කථා -2

Helarata

සසුන වනසන හිමිවරු නෙරපීමට රාමඤ්ඤ නිකායෙන් තීරණයක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »