හෙළරට - පිහිට

රඹුක්කන පුංචි මන්ත්‍රීගෙන් රෝද පුටුවක්…

🖋️ කෑගල්ල රාජපක්ෂ

රඹුක්කන අශෝකගම ඉඹුල්ගස්දෙණිය ලිපිනය පදිංචි රෝගාතුරව සිටින අයි ජී චන්දන කුමාර මහතා හට රෝද පුටුවක් පරිත්‍යග කිරිම 30දා සිදුකෙරිණි.

චන්දන කුමාර මහතා හට තමාගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ කටයුතු සඳහා රෝදපුටුවක අවශ්‍යතාවය තදින් දැනී තිබිණි. එම අවස්ථාවේ දී රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී ප්‍රියන්ජි මහතා වෙත ඒ බව දැනුම් දීමෙන් පසු ඒ මහතාගේ පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයෙන් තමාට රෝදපුටුවක් ලබා දුන් බව චන්දන මහතා හෙළරට පුවත් සේවයට සඳහන් කළේ ය .


රඹුක්කන ප්‍රදේශිය සභා මන්ත්‍රී ප්‍රියන්ජී රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යගයෙන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම පරිත්‍යගය සිදු කෙරිණි.


Related posts

කෑගල්ලේ අාබාධිත පවුලට රතුකුරුස අයගෙන් වියළි ආහාර …

Helarata

කෑගල්ලේ ළමා , වැඩිහිටි හා ආබාධිත අයට ලක්ෂ 23 ක ආධාර…

Helarata

නෙත් 12ක් ඇති කතරගම දේව අඩවියට අත්තනගල්ලේ නාහිමිගේ නෙත යොමුවෙයි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »