හෙළරට - දේශිය පුවත්

Another proposal to the prime minister ..

අගමැතිට තව අැමැතිකමක්…

ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වු ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරය වෙනුවෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දි දිව්රුම් දුන්නේය. එම අවස්ථාවට ජනාධිපති ලේකම් පි බි ජයසුන්දර මහතා ද එක්ව සිටියහ.

Related posts

සංචාරක වෘත්තිකයන්ට ණය සහන….

Helarata

පෙරහර නැරඹීමට අවසර නැහැ….

Helarata

21 Quinoa Salad Recipes to Try This Spring

Helarata

Leave a Comment

Translate »