හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

කෑගල්ල රෝහලට නව දිවා ප්‍රතිකාර ඒකකයක් …

🖋️ කැගල්ල රුවන් ප්‍රියශාන්ත , කෑගල්ල රාජපක්ෂ

කෑගල්ල මහරෝහලේ දිවා ප්‍රතිකාර ඒකකය හිටපු වාරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා සහ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මහතුන් විසින් පසුගිය 1 වන දින ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

එමගින් පොදු සායනය , උගුර කන නාසය පිළිබඳව , සමේ රෝග පිළිබඳව , භාහිර රෝගී අංශය , වාට්ටු ඇතුලත් කිරීම් ඇතුළු අංශ ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව ඇත. මෙම අවස්ථාවට කෑගලු රෝහල් අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගි විය.

Related posts

කුඹුරට බහින්න කලින් මී උණ බෙහෙත බොන්න..

Helarata

සිතාවක රාජ්‍ය නිළධාරීන් ඇගයේ….

Helarata

පානදුර පොලිසියෙන් රියදුරන්ට සෞඛ්‍ය කදවුරක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »