හෙළරට - දේශිය පුවත්

5-6 දිනවල බාර්,බුකි කැසිනෝ වසා දමයි…

පොසොන් පෝය නිමිත්තෙන් 5-6 දිනවල සුරාසල් ,රේස් බුකි , සමාජශාලා, කැසිනෝ ශාලා වසා තැබෙන බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත්සභා පළාත්පාලන අමාත්‍යාංශය කියයි.

Related posts

ජපන් අහසේ අබිරහස් වස්තුවක්..

Helarata

අද 6 සිට ගම්පහට ඇදිරි නීතිය.

Helarata

අත්හිටවු පොලිය අයකරගන්න බැංකු සටනක…

Helarata

Leave a Comment

Translate »