හෙළරට - දේශිය පුවත්

Late Chief Monk Day 7 Chanting..

🖋️ Dharmasri Thilakawardena

7 th day remembrance ceremony of Venerable Elpitiye Indrarathana Thero, a Sri Lankan Buddhist monk who served as the Nayaka thero of the Mahindarama Temple, Penang, Malaysia, was held at Katana Patipadha International Buddhist Centres in Sri Lanka and Penang, Malaysia.

පිනෑං නාහිමිගේ සත්දින පින්කම මැලේසියාවේදි හා ලංකාවේදි.

අපවත්වි වදාළ මැලේසියාවේ පිනෑං මහින්දාරාමාධිපති ඇල්ගිරියේ ඉන්දරතන නාහිමිගේ සත්දින පින්කම 2දා පිනෑං විහාරයේ දි හා කටාන පටිපදා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදි පැවැත්විණ.අපවත්වු නාහිමියන්ගේ ශිෂ්‍යයන්වු සුරියවැව ධම්මවංශ හිමිගේ හා ගතාරේ ඤාණාලංකාර හිමිගේ හා දායක කමිටුවේ මෙහෙයවීමෙන් සංඝගත දක්ෂිණාවක් පිරිනැමිණ.

Related posts

කොළඹ කොටුවු ඉන්දියානුවන් යන්න ඕනෑ කියයි

Helarata

ත්‍රිපෝෂ නිවසටම

Helarata

සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් පිලිපදින්න සමාජ යෙන් ආසාදිතයින් හමුවිය හැකියි….

Helarata

Leave a Comment

Translate »