හෙළරට - දේශිය පුවත්

සොබා දහමට හානිකළොත් එහි බලපෑමෙන් මිදිය නොහැකියි – අගමැති

සොබා දහමට කරන හානිවල බලපෑයමන් මිදෙන්න කිසිඳු අයෙකුට හැකියාවක්
නැති බව වර්තමානයේ පසක් වී හමාරය.

දැන් එළැඹ ඇත්තේ ඒ බරපතළ වරද නිවැරදි කර ගැනීයම් කාලයයි. ලොව සෑම පුරවැසියකු වෙතම පැවරී ඇති පරිසරයේ තිරසර පැවැත්ම තහවුරු කිරීයම් වගකීම හඳුනාගැනීම මත මිනිසායේ අනාගත පැවැත්ම තීන්දු වනු ඇත යැයි ජුනි 5 දිනට යෙදෙන ලෝක පරිසර දිනය නිමිත්තෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
එම නිවේදනය මෙසේය.

Related posts

උතුරු දකුණු කොරියා යළි සතුරු මාවතට…

Helarata

Barely Into Beta, Sansar Is Already Making Social VR Look Good

Helarata

හෙට සිට අැදිරිනීතිය වෙනස්වේ…

Helarata

Leave a Comment

Translate »