හෙළරට - දේශිය පුවත්

මාස තුනකට පසු පොඩි මැණිකේ කොළඹ එයි…

කොවිඩ් 19 වෛසරය පැතිර යාමේ අවධානමත් සමග මාස තුනක පමණ කාලයක් ඇණ හිට තිබු උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු 08 දින සිට ආරම්භ කර ඇත.

බදුල්ලේ සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වන පොඩි මැණිකේ දුම්රිය 08 දින ධාවනයට එක් කර තිබු අතර , එම දුම්රියේ ගමන් ගන්නා සියළුම මගින්ව දුම්රිය ස්ථානවලදි උෂ්ණත්වය පරික්ෂා කර සෞඛ්‍යය නිර්නායක වලට අනුකුලව දුම්රියෙන් ගමනාන්තය දක්වා මගින්ව රැගෙන යාමට දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව කටයුතු කර ඇත්තේ.

පොඩි මැණිකේ දුම්රියෙන් ගමන් කිරිමට එතරම් මගින් සංඛ්‍යාවක් (08) දින දුම්රියෙ නොසිටි අතර , (08) දිනයේ උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ මිට ප්‍රථම ධාවනය කල සියළුම දුම්රියන් සමාන්‍යය පරිදි ධාවනයට එක් කර ඇති බව දුම්රිය පාලන මැදිරියේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේය .

Related posts

ඡන්ද ගණන් කිරීමේ පෙරහුරුවක්..

Helarata

අලුතින් සිතන්න කාලය ඇවිත්

Helarata

මහනුවරට හා බෙලිඅත්තට තවත් දුම්රිය දෙකක්….

Helarata

Leave a Comment

Translate »