හෙළරට - දේශිය පුවත්

ආගමික වැඩට 50යි…

එළැඹෙන ජුනි 12 වැනිදා සිට ආගමික කටයුතුවල නිරතවීම සඳහා උපරිම පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකුට අවසර ලබා දිමට රජය තිරණය කර ඇත.


එසේ එම ආගමික ස්ථානයේ පනස් දෙනෙකු ඇතුළත් කිරිමට ඉඩ නොමැතිනම් හැකි ප්‍රමාණයෙන් අඩකට ආගමික වැඩසටහනට සහභාගිවිය හැකි බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ සදහන්වේ

Related posts

උඩ ගමන් ගැන චීනය එක්ක කතා..

Helarata

එංගලන්තයේ කුණු යළි එංගලන්තයටම…

Helarata

මැදිරිගිරිය ප්‍රාථමික විදුහලට ජංගම පුස්තකාලයක් ….

Helarata

Leave a Comment

Translate »