හෙළරට - දේශිය පුවත්

ජන්දයට අත්පත්‍රිකා බැහැ..

මෙවර මැතිවරණ රැස්වීම්වලදී අත් පත්‍රිකා බෙදාහැරීම සිදු නොකළ යුතු යැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලබාදුන් කොවිඩ්-19 මාර්ගෝපදේශ සටහනේ සඳහන් කර ඇත.

Related posts

උත්සව , පෙරහැර නතර කරයි…

Helarata

නැවෙන් ආ පාර්සල් 42,000ක ඇඩ්‍රස් මැකිලා…

Helarata

පිටසක්වල ජීවින් දානිගල කන්දේ චිත්‍ර ඇඳලා!….

Helarata

Leave a Comment

Translate »