හෙළරට - දේශිය පුවත්

රැකියා විරහිත ලක්ෂයකට වෘත්තිය පුහුණුවක්..

රැකියා විර­හිත තරුණ තරු­ණි­යන් ලක්ෂ­ය­කට (100,000) වෘත්තීය පුහු­ණුව ලබා දීම සඳහා රජය තීර­ණය කර තිබේ.

ඒ අනුව තරුණ තරු­ණි­යන් ලක්ෂ­ය­කට වෘත්තීය පුහු­ණුව ලබා දීමේ වග­කීම ජාතික ආධු­නි­කත්ව සහ කාර්මික පුහුණු අධි­කා­රි­යට පවරා තිබෙන බව විදේශ සබ­ඳතා, නිපු­ණතා සංව­ර්ධන, රැකී­රක්ෂා හා කම්කරු සබ­ඳතා ඇමැති දිනේෂ් ගුණ­ව­ර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

බහු කාර්ය සංව­ර්ධන කාර්ය සාධක බළකා දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව මඟින් බහු කාර්ය ශිල්පින් බඳවා ගැනි­මට මෙම වැඩ­ස­­ටහන ක්‍රියා­ත්මක කෙරේ.

Related posts

කොළඹ 1ට සරත් දෙකට විමල් එයි.

Helarata

මෙගන් ජනප්‍රියවීමට රහස් වැඩක…

Helarata

පොල් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »