හෙළරට - දේශිය පුවත්

7 වසරේ සිසුවාගෙන් ඩෙංගු මර්දනයට නිපයුමක්….

ඩෙංගු මදුරු ගහනය පාලනය කිරීම සදහා නව නිර්මාණයක් කිරිමට වයස අවුරුදු 11 ක ජනන සතිශංක සිසුවා සමත්වෙයි..

Related posts

අගමැති සිතුල්පව්වේ ආගමික වතාවත්වල…

Helarata

තෙල් නැවක ගින්නක්…

Helarata

හන්වැල්ලේ නිදන් හොරු බඩුත් සමග මාට්ටු ..

Helarata

Leave a Comment

Translate »