හෙළරට - දේශිය පුවත්

අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමන් ස්වර්ගස්ත වේ…

මෙරට ජනසන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයට විශාල සේවාවක් ඉටු කළ අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමන් ස්වර්ගස්ථ වෙයි.

ස්වර්ගස්ථ වනවිට පියතුමන් 88 වැනි වියෙහි පසුවිය.

Related posts

ශ්‍රි ලංකා කුවේට් විදේශ ඇමැතිවරු ශ්‍රමිකයන් ගැන සාකච්ජාවක..

Helarata

අැමැති දේවානන්දා අගමැතිට උතුරේ ජනදුක කියයි..

Helarata

පැරීසියේ සිරි යළි නරඹන්න…

Helarata

Leave a Comment

Translate »