හෙළරට - දේශිය පුවත්

ඉරාන තනාපති හා අගමැති අතර හමුවක්…

ඉරාන තනාපතිවරයා හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් 16 දින අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදි පැවැත්විණි ..

Related posts

Apple Watch Takes Center Stage Amid iPhone Excitement

Helarata

කොලොන්නාව ජලජීවී වගා සමිතිය පිහිටුවයි…

Helarata

පි.එච්.අයිට යතුරු පැදි..

Helarata

Leave a Comment

Translate »