හෙළරට - දේශිය පුවත්

සේවය ­හැර ගිය පොලිස් නිලධාරින් යළි සේව­යට….

ශ්‍රී ලංකා පොලී­සියේ (විශේෂ කාර්ය බළ­කාය ද ඇතු­ළත්ව) දැනට සේවය අත­හැ­ර­යාමේ නියෝ­ගය ලබා සිටින නිල­ධා­රීන් නැවත සේවයේ පිහි­ටු­වීම සඳහා ආර­ක්ෂක අමා­ත­යාං­ශය තීර­ණය කරයි.

රටේ නීතිය හා සාමය සුර­ක්ෂිත කිරීමේ ක්‍රියා­ව­ලිය වඩාත් ශක්ති­මත්ව පව­ත්වා­ගෙන යාම සඳහා දැනට සේවය අත­හැ­ර­යාමේ නියෝග ලබා සිටින පොලිස් නිල­ධා­රීන් නැවත සේවයේ පිහි­ටු­වී­මට සැල­සු­ම්කර තිබෙන අතර මේ වසරේ පෙබ­ර­වාරි මස 19 දින ලැබී තිබෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීර­ණ­යට අනුව ත්‍රිපු­ද්ගල කමි­ටු­වක නිර්දේ­ශය මත ඔවුන් නැවත සේවයේ පිහි­ටු­වීම සිදු­ක­රන බව ආර­ක්ෂක අමා­ත්‍යාං­ශය පව­සයි.

ජාතික පොලිස් කොමි­සන් සභාවේ හා මැති­ව­රණ කොමි­සන් සභාවේ එක­ඟ­තාව පරිදි විධි­මත් හා විනි­වි­ද­භා­ව­ය­කින් යුතුව කමි­ටුව මේ වසරේ ජන­වාරි පළ­මු­වැ­නිදා සිට වයස අවු­රුදු 50ට අඩු, 2009 ජුනි මස 1 දිනට පෙර සහ පසු සේවය අත­හැ­ර­යාමේ නියෝග ලබා සිටින නිල­ධා­රීන් විසින් ඉදි­රි­ප­ත්කර තිබෙන අභි­යා­චනා සලකා බලනු ඇති අතර එම පොලිස් නිල­ධා­රීන් අමා­ත්‍යාං­ශය වෙත ඉදි­රි­පත් කරන අභි­යා­චනා සැල­කි­ල්ලට ගෙන ඔවුන් නැවත සේවයේ පිහි­ටු­වී­මට ආර­ක්ෂක ලේකම් මේජර් ජන­රාල් කමල් ගුණ­රත්න මහතා නියෝග නිකු­ත්කර තිබේ.

2009 වසරේ ජූනි මස පළ­මු­වැනි දිනට පසු සේවය අත­හැ­ර­යාමේ නියෝග ලබා සිටින නිල­ධා­රීන් ධාරිතා පුහු­ණු­ව­කට යටත් වන අතර පොලි­ස්ප­ති­ව­රයා තීර­ණය කරන ප්‍රදේ­ශ­යක අවම වශ­යෙන් වසර තුනක කාල­යක් සේවය කළ­යුතු වෙයි. එම කාලයේ ඔවුන් ස්ථාන මාරු­වක් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ජාතික පොලිස් කොමි­සන් සභාව වෙත අභි­යා­ච­න­යක් ඉදි­රි­පත් කළ­යුතු වෙයි.

සේවය අත­හැ­ර­යාමේ නියෝග ලබා­සිටි කාල­යට අදා­ළව සිදු­කෙ­රෙන පසු­බිම් පරී­ක­ෂා­ව­කට හා නැවත සේව­යට බඳවා ගැනී­මට තරම් යහ­පත් හා මාන­සික සෞඛ්‍ය තත්ත්ව­ය­කින් යුක්ත වන්නේ ද යන්න සනාථ කර ගැනීම සඳහා පොලිස් රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිල­ධා­රි­ව­රයා පව­ත්වන වෛද්‍ය පරී­ක්ෂ­ණ­ය­කට ඔවුන් පෙනී සිටිය යුතු බවද ආර­ක්ෂක අමා­ත්‍යාං­ශය කියයි.

සේවය අත­හැර යාමේ නියෝග ලබා සිටින නැවත සේවයේ පිහි­ටු­වන ලෙස ඉල්ලා සිටින නිල­ධා­රීන් සේවය අත­හැ­ර­යාමේ නියෝ­ගය ලැබී­මට පෙර සේවා කාලය තුළ උතුරු හා නැඟෙ­න­හිර ප්‍රදේ­ශ­වල අවම වශ­යෙන් වස­රක කාල­යක් සේවය කර තිබිය යුතුවේ.

ඒ අනුව ජාතික පොලිස් කොමි­ෂන් සභාවේ එක­ඟ­තාව මත එම නිල­ධා­රීන් කොන්දේ­සි­ව­ලට යටත්ව නැවත සේවයේ පිහි­ටු­වීම විධි­මත් හා පාර­දෘෂ්‍ය ක්‍රියා­ව­ලි­යක් ඔස්සේ ත්‍රි පුද්ගල නිර්දේ­ශය මත සිදු කිරී­මට ආර­ක්ෂක අමා­ත්‍යං­ශය පිය­වර ගෙන ඇති බව එම අමා­ත්‍යාං­ශය නිකුත් කළ නිවේ­ද­නයේ සඳ­හන් වේ.

ඒ අනුව දැනට සේවයේ අත­හැ­ර­යාමේ නියෝ­ගය ලබා සිටින නිල­ධා­රින් තම අභි­යා­ච­නය www.defence.lk සහ www.police.lk වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ලබා­ගත හැකි ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කර ලබන ජූලි මස 17 දින හෝ ඊට පෙර අති­රේක ලේකම් , ආර­ක්ෂක අමා­ත්‍යාං­ශය (නීතිය හා සාමය අංශය) 14 වන මහළ, සුහු­රු­පාය, බත්ත­ර­මුල්ල යන ලිපි­න­යට හෝ adlseclaw1@defence.lk යන ලිපි­නය ඔස්සේ ලැබී­මට සැලැ­ස්වීය යුතු බව ආර­ක්ෂක අමා­ත්‍යාං­ශය කියයි.

තවද , මෙ සම්බ­න්ධ­යෙන් තොර­තුරු www.defence.lk හා wwwpolice.lk යන වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හෝ 0112887884 යන දුර­ක­ථන අංකය ඇම­තී­මෙන් ලබා­ගත හැකි බවද එම අමා­ත්‍යාං­ශය පව­සයි.

Related posts

රුපියල අහංකාර වෙයි..

Helarata

සති අන්තයේ දුම්රිය සීමා වේ..

Helarata

Jennifer Lopez Nailed the Metallic Shoe Trend Again on a Date

Helarata

Leave a Comment

Translate »