හෙළරට - දේශිය පුවත්

ඡන්ද ගණන් කිරීම ජන්දයට පසුවදා..

මහ මැතිවරණය අගොස්තු 5 වන දින පැවත්වීමට තීරණය කර තිබෙන බවත්   දැනට ඒ සම්බන්ධයෙන් ලිපි නිකුත් කරනු ලබන්නේ අගෝස්තු මස 05 දින පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණය ලෙස බවත් අගෝස්තු මස 05 වැනි පවත්වනු  ලබන මහ මැතිවරණය ලෙස ලිපි නිකුත් වන්නේ අගෝස්තු මස 03 දිනෙන් පසු  බවද සභාපතිවරයා කීය.

මෙවර පවත්වනු ලබන මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ මැතිවරණ දිනයට පසු දින එනම් අගෝස්තු 6 වැනිදා බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය ..

Related posts

සෞඛ්‍ය ඇමතිනිය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ නිරීක්ෂණයක…

Helarata

උසස් පෙළ කල් දැමීමට සලකා බලයි….

Helarata

ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ ගැටලු විසඳන්න වෙනම පොලිස් නිලධාරියෙක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »