හෙළරට - විදෙස් පුවත්

දිල්ලියේ මීටරේ අයට ඔක්සිමීටර්…

ඉන්දි­යාවේ දිල්ලි අග­නු­වර නිවා­ස­වල නිරෝ­ධා­ය­නයේ යෙදෙන අයට ඔක්සි­මී­ටර් ලබා දීමට කට­යුතු කරන බව දිල්ලියේ මහ ඇමැති අර්වින්ද් කෙජ්රි­වාල් පව­සයි.

ඔක්සි මීට­ර්ව­ලින් ඔක්සි­ජන් මට්ටම් මැනිය හැකි අතර, ආසා­ද­න­යට පත් වී සිටින අය හඳුනා ගැනී­මට මෙය උප­කාරී වේ.

දිල්ලියේ ආසා­දි­ත­යන් වේග­යෙන් වර්ධ­නය වන අව­ස්ථා­වක ඔහුගේ මේ ප්‍රකා­ශය ඉදි­රි­පත් වී තිබේ. දිල්ලියේ ආසා­දි­ත­යන් 60,000ක් පමණ සිටින අතර, දිල්ලිය ඉන්දි­යාවේ වැඩිම ආසා­දිත නග­රය වන ආසා­දි­ත­යන් 66,000ක් සිටින මුම්බායි ඉක්ම­නින්ම පසු කරනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

Related posts

ජොන්සන් සනීපෙන්

Helarata

කොරෝනා ලේ සාම්පල රිලවු අරන් පනි…

Helarata

ඇමෙරිකාවේ ආසාදිතයින් ලක්ෂ 15 යි….

Helarata

Leave a Comment

Translate »