හෙළරට - දේශිය පුවත්

හෙළ බොජුන්හල් යළි ඇරේ…..

කොවිඩ් වසංගතය නිසා වසා දැමූ හෙළ බොජුන්හල් යළි ආරම්භ කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත. කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඩබ්.එම්. ඩබ්. වීරකෝන් පැවැසුවේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රම තරයේ අනුගමනය කරන ලෙස දැනුවත් කළ බවයි.


හෙළ බොජුන්හල් පරිශ්‍ර පාරිභෝගිකයන් ආහාර මිලදී ගැනීමට සහ රැගෙන යාමට පැමිණීමේදී සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කිරීම අනිවාර්ය වේ.


‘හෙළ බොජුන්හල්’ කාර්ය මණ්ඩලය මුව ආවරණ පැලඳීම, හිස් ආවරණ පැලඳීම, අත්වැසුම් පැලඳීම අනිවාර්ය අතර පරිශ්‍ර නිරන්තරයෙන් පිරිසුදුව තබා ගැනීමට උනන්දු විය යුතුය.


නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කෘෂි උපදේශකවරුන් හෙළ බොජුන්හල් අධීක්ෂණය සිදුකළ යුතු අතර ඒ සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සහයෝගයද ලබා ගන්නා ලෙස උපදෙස්දී තිබේ.

Related posts

අගමැති මුල්කිරිගල රජමහා විහාරයේ

Helarata

අමුත්තන්ට රැඳවියන් බැලීම අත්හිටුවයි…

Helarata

ඇත්දළ තබාගත් කපුවා කපෝති….

Helarata

Leave a Comment

Translate »