හෙළරට - දේශිය පුවත්

ජන්දයට පොලිසියේ 67,000ක්….

මහ මැතිවරණයේ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් හැටහත්දහසක් සහ සිවිල් ආරක්ෂකජන්දයට නිලධාරීන් දොළොස්දහසක් යෙදවීමට තීරණය කර ඇති බව පොලිස් මැතිවරණ කාර්යාංශය පවසයි.

පොලිස් මැතිවරණ කාර්යාංශය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට මේ බව දැනුම් දී තිබේ. ඡන්ද විමසීම සිදුකරන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන දොළොස්දහස් හත්සියයකට අධික සංඛ්‍යාවක රාජකාරි සහ ජංගම රාජකාරි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන රාජකාරි සඳහා මෙම පොලිස් නිලධාරීන් සහ සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් යෙදවීමට සැලසුම් කර ඇත.

වෙනත් මැතිවරණවලදී සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් තුන්දහසක් පමණ මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා යෙදවූවත් මෙවර එම සංඛ්‍යාව දොළොස්දහස දක්වා වැඩිකර ඇත.

Related posts

දත් හා ඇස් අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිකාර පමණයි…

Helarata

මඟුල් ප්‍රශ්නවලට අගමැති මැදිහත් වෙයි…

Helarata

කොවිඩ් පී.සී.ආර්. පරික්ෂණ 8,498 ප්‍රතිඵල !

Helarata

Leave a Comment

Translate »