හෙළරට - දේශිය පුවත්

බෞද්ධයා නාලිකාවේ නව ගුවන්විදුලි මැදිරි සංකීර්ණය අගමැති අතින් විවෘත කෙරේ….

බෞද්ධයා නාලිකාවේ නව ගුවන්විදුලි මැදිරි සංකීර්ණය අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද 30 උදෑසන කොළඹ ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානයේදි විවෘත කලේය…

Related posts

ස්කෝල කැන්ටිං තහනම්…

Helarata

ලංකාවට විදේශ හමුදාවල සහය අවශ්‍ය නෑ – ආරක්ෂක ලේකම්..

Helarata

Microsoft Details Updates To The Bing Maps Web Control

Helarata

Leave a Comment

Translate »