හෙළරට - දේශිය පුවත්

සතොස ට හැත්තෑවයි…

සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව ආරම්භ කර වසර හැත්තෑවක් පිරි ඇත . ඒ වෙනුවෙන් සමරු මුද්දරයක් ආ මුල් දින කවරයක් නිකුත් කර ඇත .

මෙම මුල් දින කවරය නිකුත් කිරීම අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේ දී සිදුවිය.

Related posts

කොරෝනා අරමුදලේ ශේෂය මිලියන 737 ඉක්මවයි

Helarata

පුස්කාපු පාර්ලිමේන්තුවක් යළි ගෙනත් වැඩක් නැහැ – අගමැති

Helarata

ඉන්දියාවෙන් තව පිරිසක් රැගෙන එයි..

Helarata

Leave a Comment

Translate »