හෙළරට - දේශිය පුවත්

සරසවි වරම් නැති අයට වෙනම උපාධියක්…

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සිව් අවුරුදු කළමනාකරණ ගෞරව උපාධි පාඨමාලාවක් පළමුවරට නොමිලේ හැදෑරීමේ අවස්ථාව උදා වී ඇති බව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය ජේ.ඒ.එස්.කේ. ජයකොඩි පැවැසීය.


මෙතෙක් කලක් අවුරුදු තුනක උපාධි පාඨමාලාවක් වශයෙන් පැවැති ශ්‍රම අධ්‍යාපනවේදී උපාධි පාඨමාලාව වැඩිදියුණු කරමින් ශ්‍රම කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාව සකසා ඇති බවද මහාචාර්යවරයා කීවේය.

මෙම උපාධි පාඨමාලාව සහ එක් අවුරුදු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සිංහල මාධ්‍යයෙන් පමණක් පැවතියද, නව සිව් අවුරුදු කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හැදෑරීමේ අවස්ථාව ද හිමිව තිබේ.


අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය සමත් වී සරසවි වරම් අහිමි වූ රැකියාවන් කරන පිරිසට මේ සඳහා අයැදුම් කළ හැකි බවද මහාචාර්යවරයා කීවේය.


ඒ අනුව ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට සහ උපාධි පාඨමාලාවට මෙම මාසයේ දී අයැදුම්පත් භාර ගැනීමට නියමිතය. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනයෙන් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විමසීම් කළ හැකිය..

Related posts

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සදුදා සිට වැඩ…

Helarata

Fashion | ‘Ironic Pink’ And 4 Other Back-To-School Trends

Helarata

11 සිට සිටිය යුතු ආකාරය ගැසට් පත්‍රයකින්..

Helarata

Leave a Comment

Translate »