හෙළරට - දේශිය පුවත්

ජාතික පුරා විද්‍යා සමුළුව අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් ….

ජාතික පුරාවිද්‍යා දිනය අද ජූලි 7 දිනට යෙදී ඇති අතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික පුරා විද්‍යා සමුළුව පදනම් ආයතනයේ දී අද දින පැවැතිණි .

Related posts

කොරෝනා අරමුදලට එක්දිනකදි මිලියන 23ට වැඩි මුදලක්..

Helarata

කහ වගාවට හෙනහුරු අපලේ..

Helarata

3 Books to Help You Create a New Lifestyle that Lasts

Helarata

Leave a Comment

Translate »