හෙළරට - කාලගුණික පුවත්

බස්නාහිර, වයඹ, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණට වැසි….

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන කාලගුණ වාර්තාව,

බස්නාහිර, වයඹ, සබරගමුව, මධ්‍යම සහදකුණු පළාත්වල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

සෙසු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

Related posts

සවස 2 පසු වැසි…

Helarata

තද සුලං සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු සහ අවම කර ගන්න

Helarata

ප්‍රවේසමින් තද වැසි සමග අකුණු …

Helarata

Leave a Comment

Translate »