හෙළරට - දේශිය පුවත්

පාසැල් යලිත් නිවාඩු ….

හෙට (13) සිට ජුලි 17 සිකුරාදා දක්වා දිවයින පුරා සියලු පාසල් වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

Related posts

සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිනොපදින ආයතනත් තිබෙනවා…

Helarata

Banten’s Sawarna: A Hidden Paradise Facing The Indian Ocean

Helarata

බේරුට් නගරයේ අඩක් ඉවරයි..

Helarata

Leave a Comment

Translate »