හෙළරට - දේශිය පුවත්

පතල් වැඩ දුරකතනයෙන්…

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල්
කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලින් සේවා ලබා
ගැනීමට අපේක්ෂිත සේවාලාභීන්
දුරකථන මාර්ගයෙන් සිය ලිපි ගොනු
හා විස්තර ලබා ගන්නා ලෙස එම
කාර්යාංශය ඉල්ලීමක් කරයි.


කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය
පාලනය කිරීම සඳහා මෙම
ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇත. අත්‍යවශ්‍යම
කාර්යයක් සඳහා පමණක් භූ විද්‍යා
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයට
පැමිණෙන ලෙසත්, එලෙස
පැමිණෙන්නේ නම් 011-288622 හෝ
1921 අංකවලට අමතා වෙලාවක් වෙන්
කරගන්නා ලෙසත් එම කාර්යාංශයේ
සභාපති අනුර වල්පොල පැවසීය.

Related posts

කැලිෆෝනියා සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ පහන් පුජාව….

Helarata

පෑලියගොඩ මාළුකඩේ 529 ට කොරෝනා නැහැ..

Helarata

ආසාදිත නාවිකභටයන් සොයාගැනිම අවසන් වේගෙන එනවා…

Helarata

Leave a Comment

Translate »