හෙළරට - දේශිය පුවත්

නීතිවිරෝධී සතුන් දඩයම් කිරිම වහාම පරික්ෂණ….

නීතිවිරෝධී සතුන් දඩයම් කිරිම පිළිබඳ වහාම පරික්ෂණ පවත්වනයි වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයාට අග්‍රාමාත්‍ය වරයා අද දිනයේ උපදෙස් ලබා දී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

Related posts

මහ මැතිවරණයට අධිකරණයේ මතය විමසන්න.

Helarata

චීනය 89 ට බසී

Helarata

ගම් විවෘතකළත් සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපැදිම අනිවාර්යයි..

Helarata

Leave a Comment

Translate »