හෙළරට - දේශිය පුවත්

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතය අඩුවෙලා…

පසු­ගිය අප්‍රේල් මාස­යට සාපේ­ක්ෂව මැයි මාසයේ මෙරට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවි­තයේ පැහැ­දිලි පහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකා­ශ­යට පත් කළ නව­තම වාර්තා­වක සඳ­හන් වේ.

2020 අප්‍රේල් මාසය අව­සා­නයේ මෙරට සක්‍රීය ක්‍රඩිට් කාඩ්පත් සංඛ්‍යාව 1,822,046ක් වූ අතර එය මැයි මාස­යේදී 1,821,108ක් දක්වා කාඩ්පත් 938කින් පහළ ගොස් ඇත. 2019 දෙසැ­ම්බර් අව­සාන වන­විට මෙරට පැවැති සක්‍රීය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ප්‍රමා­ණය 1,829,927ක් වූ අතර, මැයි මාසය අව­සන් වන ­විට මාස 5ක කාල­යක් තුළ දී එම සංඛ්‍යාව 8,819කින් අඩු වී තිබේ.

තවද මැයි මාසය අව­සා­නයේ දී ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා හිඟව පැවැති මුළු මුදල මිලි­යන 116,498 කි. මෙය අප්‍රෙල් මාසය අව­සා­නයේ සට­හන්ව තිබුණු මිලි­යන 119,170ට වඩා මිලි­යන 2,672ක අඩු­වී­මකි.

එමෙන්ම 2019 වර්ෂය අව­සා­නයේ දී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සඳහා හිඟව තිබුණු මුදල මිලි­යන 121,489ක් වන අතර එය 2020 මුල් මාස 5 තුළ දී මිලි­යන 4,991කින් පහළ ගොස් ඇති බවද එම වාර්තාවේ සද­හන් වේ.

Related posts

කුරුණෑගල පුරාවිද්‍යා ගොඩනැගිල්ල ගැන කමිටුවෙන් නිර්දේශ පහක්…

Helarata

දේශිය ඉදිකිරිම් කර්මාන්තය යථාතත්වයට පත්කිරිමට රජයේ අවධානය.

Helarata

ජනතා හැසිරීම අසතුටුයි: සිවිල් ඇඳුමෙන් පොලිසිය යොදනවා..

Helarata

Leave a Comment

Translate »