හෙළරට - දේශිය පුවත්

කුරුණෑගල පුරාවිද්‍යා ගොඩනැගිල්ල ගැන කමිටුවෙන් නිර්දේශ පහක්…

කුරුණෑගල බුවනෙක හෝටලය පවත්වා ගෙන ගිය, පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් ඇතැයි සැලකෙන ගොඩනැඟිල්ල විනාශ කිරීම පිළිබඳ අන්තර්කාලීන වාර්තාව (22) අරලියගහ මන්දිරයේ දී පංචපුද්ගල විශේෂඥ කමිටුව විසින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත වෙත භාර දෙන ලදි.

එමගින් ඉදිරියේ දී ගතයුතු නිර්දේශ 05 අගමැතිවරයාට යෝජනා කර ඇත. එහි සඳහන් කර ඇති පරිදි ගොඩනැඟල්ලේ ඉදිරිපස කොටසේ හානි වී ඇත්තේ පියස්සට සහ ජනෙල්වලට පමණක් හෙයින් සංරක්ෂණය කළ හැකි බවය.

කමිටුව සඳහන් කරන පරිදි සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කර ඇති ගොඩනැඟිල්ලේ පිටිපස කොටස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විස්තරාත්මක ලෙස වාර්තාගත කොට සංරක්ෂණයට සැලසුම් සකස් කර ඇති නිසා ද දැව බාල්ක, ගඩොළු සහ ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂා වී ඇති නිසා ද නැවත යථා තත්ත්වය පත් කළ හැකිය.

මෙම ගොඩනැඟිල්ල කඩිනමින් සංරක්ෂණය කිරීමටත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ගැනීමටත් අසල මාර්ගය පුළුල් කරන සැලැස්ම සංශෝධනයට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට යෝජනා කිරීමටත් විශේෂඥ කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.

මෙම ගොඩනැඟිල්ල විනාශ කිරීමට වගකිව යුතු අයට එරෙහිව නීතිමය පියවරගත යුතු අතර, විනාශයට වගකිව යුතු ආයතන හෝ පුද්ගලයන් මගින් අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාගත යුතු බව ද කමිටුව යෝජනා කර ඇත.

Related posts

අමා දම් සිසිල 200 වෙනි වැඩසටහන අද කාල්ටන්හීදි ….

Helarata

වැඩ තහනම්වු බැංකු සේවකයා ජනපතිගේ අත්සන හොරට ගහලා..

Helarata

පොසොන් සඳ පෑයු පසු ඇඳිරිය ඉවත් වෙන හැඩ…

Helarata

Leave a Comment

Translate »