හෙළරට - දේශිය පුවත්

ජන්දපොළට අලි එනවාට වනජිවි ආරක්ෂාව…

වන අලි තර්ජන ඇති හම්බ­න්තොට දිස්ත්‍රි­ක්කයේ ගම්මාන වල පිහිටි ඡන්ද මධ්‍ය­ස්ථානවලට හා එහි සිට ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍ය­ස්ථාන කරා රැගෙන ඒමේ දී වන­ජීවී නිල­ධා­රී­න්ගේද ආර­ක්ෂාව යෙද­වී­මට කට­යුතු කර ඇති බව හම්බ­න්තොට දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිල­ධාරි ඩබ්.එච් කරු­ණා­රත්න මහතා කීය.

2020 අගෝස්තු 05 දින පැවැ­ත්වී­මට නිය­මිත මහ මැති­ව­ර­ණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම පස්වරු 5 තෙක් දීර්ඝ කර ඇති හෙයින් වන අලි තර්ජන ඇති ප්‍රදේ ශ වල සිට රෑ බෝ වී ඡන්ද පෙට්ටි හම්බ­න්තොට ගණන් කිරීමේ මධ්‍ය­ස්ථා­නය කරා ප්‍රවා­හ­නය කිරීමේ දී ආර­ක්ෂක අංශවල ආර­ක්ෂා­වට අම­ත­රව වන­ජීවී නිල­ධා­රීන්ගේ ද විශේෂ ආර­ක්ෂා­වක් යොදා ගැනී­මට ඌව සහ දකුණ වන­ජීවී සහ­කාර අධ්‍යක්ෂවරු සමඟ සාකච්ඡා කර ඒ සඳහා වන­ජීවී නිල­ධා­රීන් යෙද­වී­මට පිය­වර ගෙන ඇති බව ද ඔහු සඳ­හන් කළේය.

අම්බ­ල­න්තොට, සූරි­ය­වැව, තිස්ස­ම­හා­රා­මය, හම්බ­න්තොට සහ ලුණු­ග­ම්වෙ­හෙර යන ප්‍රාදේ­ශිය ලේකම් කොට්ඨා­ස­වල ඇතැම් ගම්මාන සඳහා වනඅලි තර්ජන පව­තින හෙයින් එම ගම්මා­න­වල පිහිටි ඡන්ද මධ්‍ය­ස්ථාන අවට හා ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවා­හ­නය කරනු ලබන මාර්ග වල වන­ජීවී නිල­ධා­රීන් ජංගම මුර සංචා­රක සේවාවේ යෙද­වී­ම­ටද කට­යුතු කර ඇත.

X

Related posts

10 Predictions About the Future of Photography

Helarata

අද අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Helarata

Fit Couples Share Tips On Working Out Together

Helarata

Leave a Comment

Translate »