හෙළරට - දේශිය පුවත්

බත්තරමුල්ල නිමි ඇදුම් සාප්පු සංකීර්ණයේ ගින්නක්…

බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ පිහිටි කූල් ප්ලැනට් නිමි ඇඳුම් සාප්පු සංකීර්ණයේ අද 11 දහවල් හටගත් ගින්නක් පිළිබඳ වාර්තාවෙයි.

මේ වනවිට ගින්න යාබද ටයර් වෙළද සැලක් ඇතුළු ගොඩනැගිලි කිහිපයකම දක්නට ලැබෙන බවත් ගින්න ඇරඹුනේ කෙසේද කොතනින්ද යන්න පැහැදිලි නැති බවත් වාර්තාවේ. මෙි වනවිටත් ගිනි නිවන රථ ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට යොදාගෙන ඇත.

Related posts

බේබද්දන් ගැන කම්කරු ඇමැති විමසිල්ලෙන්….

Helarata

දෙවන චන්ද්‍රග්‍රහණය පෝයදා…

Helarata

රටින් ⁣එන අයට සීමාපැනවෙන හැඩ….

Helarata

Leave a Comment

Translate »