හෙළරට - දේශිය පුවත්

පසුගිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලමු…

2015 මහමැතිවරණයේ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ අදාල දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් ජන්ද සංඛ්‍යාව පහත දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් දැක්වේ..

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Related posts

හිටපු ආණ්ඩුකාරයාට ජනපතිගෙන් අවසන් ගෞරව…

Helarata

ලාංකිකයන් 291ක් සිංගප්පූරුවෙන් එයි…

Helarata

රත්තරන් ගණන්…

Helarata

Leave a Comment

කොරෝනා වෛරසය

කොරෝනා

Translate »
error: Content is protected !!