හෙළරට - දේශිය පුවත්

පසුගිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලමු…

2015 මහමැතිවරණයේ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ අදාල දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් ජන්ද සංඛ්‍යාව පහත දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් දැක්වේ..

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Related posts

නිට්ටඹුව පීඨාධිපති කොටගම නාහිමියෝ විශ්‍රාම ලබති..

Helarata

1886 බ්‍රිතාන්‍ය කතක් ලුණුගලින් මතුවේ…

Helarata

ලියුම් ලක්ෂ පහක් හිරවෙලා….

Helarata

Leave a Comment

කොරෝනා වෛරසය

කොරෝනා

Translate »
error: Content is protected !!