හෙළරට - දේශිය පුවත්

පසුගිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලමු…

2015 මහමැතිවරණයේ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ අදාල දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් ජන්ද සංඛ්‍යාව පහත දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් දැක්වේ..

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Related posts

මැනිං වෙළෙඳපොල 29 දා සිට විවෘතයි..

Helarata

ඩෙන්මාර්කය පෙම්වතුන්ට ආදරය කරයි…

Helarata

හෙට (20) දින සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය. මහනුවර -රඹුක්කන – කොටුව.

Helarata

Leave a Comment

Translate »