හෙළරට - දේශිය පුවත්

පසුගිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලමු…

2015 මහමැතිවරණයේ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ අදාල දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් ජන්ද සංඛ්‍යාව පහත දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් දැක්වේ..

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Related posts

ඇමෙරිකානුවන්ට යුරෝපයේ දොර වැසේ….

Helarata

වෛද්‍ය රූප රාජිනියෝ කොරෝනා මැඩලන සටනේ

Helarata

ප්‍රථම වරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු සෙනසුරාදාත්….

Helarata

Leave a Comment

කොරෝනා වෛරසය

කොරෝනා

Translate »
error: Content is protected !!