හෙළරට - දේශිය පුවත්

පසුගිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලමු…

2015 මහමැතිවරණයේ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ අදාල දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් ජන්ද සංඛ්‍යාව පහත දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් දැක්වේ..

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Related posts

රජ සමයෙන් පසු රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයක් පවත්වන්නේ පළමු වතාවටයි..

Helarata

කොරෝනා මර්දන වැඩට මයික්‍රෝ සමාගමෙන් බසයක්

Helarata

පාස්කු ප්‍රහාරයේ වීඩියෝවේ රහස කොමිසම හමුවේ හෙළිවෙයි…

Helarata

Leave a Comment

කොරෝනා වෛරසය

කොරෝනා

Translate »
error: Content is protected !!