හෙළරට - දේශිය පුවත්

පැෆරල් සංවිධානය අාන්තික ජන්දදායකයින් දැනුවත් කෙරේ…..

🖋️කෑගල්ල – ප්‍රියශාන්ත

ෆැප්රල් සංවිධානය විසින් ඉදිරි මහ මැතිවරණය ඉලක්ක කර ගෙන ආන්ත්‍රික කණ්ඩායම් (යම් ආබාධ හේතුවෙන් ඡන්දය පිලිබදව උනන්දුවක් නොදක්වන කණ්ඩායම්) වලට ඡන්දය පිලිබදව දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් මාලාවක් මුලු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සිදු කරගෙන යයි.

මෙම වැඩසටහන් මාලවේ යටියන්තොට මැතිවරණ කොට්ඨාෂයේ වැඩසටහන් කිහිපයක් ස්ථාන කිහිපයක දී අගොස්තු 02 දින සිදු කෙරුනි. මේ සදහා එම ප්‍රදේශවල ආන්ත්‍රික කණ්ඩායම් විශාල උනන්දුවක් දැක්වු බව ෆැප්රල් සංවිධානය පවසයි.

Related posts

පළමු වටයේ තොරාගත් චිත්‍ර බලාපොරොත්තු වන්න!

Helarata

A $1495 Flamingo Dress: The Pink Bird Is Dominating Fashion

Helarata

වාහන ආදායම් බලපත්‍ර වලංගු කාලය දික්වෙයි….

Helarata

Leave a Comment

Translate »