හෙළරට - දේශිය පුවත්

වසර 26 පසු “ශ්‍රීපත්” වෙළදපලට……

වසර 26 කට වැඩි කාලයක් විනාශ මුඛයට ඇද දමා තිබූ වාලච්චේන කඩදාසි කර්මාන්තශාලාව 2019 නොවැම්බර් බිහිවූ රජය යටතේ නැවත ජීවය ලබා ඇත.

එහිදී නිෂ්පාදනය කරන ලද කඩදාසි “ශ්‍රීපත්” යන සන්නාමය යටතේ පසුගියදා වෙළඳපොළ වෙත නිකුත් කරන ලදී.

දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරගනිමින් ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකය වෙත පිය නැගීම සඳහා මේ ගන්නා වූ උත්සාහය ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ සඳහා දායක වූ සැමට ස්තූති පුද කරන බව පැවසීය.

Related posts

පෙරහර නැරඹීමට අවසර නැහැ….

Helarata

11 සිට සිටිය යුතු ආකාරය ගැසට් පත්‍රයකින්..

Helarata

පාසල් විවෘත කිරිම අදියර හතරකින්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »