හෙළරට - දේශිය පුවත්

දැන් ආර්ථික යුද්ධය ජයගන්න – කිරින්දේ අස්සජි හිමි.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිව්රුම් දීමෙන් අනතුරුව කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේදී කිරින්දේ අස්සජි හිමියන් පවසා සිටියේ එල්ටීටීඊ ත්‍රස්තවාදී යුද්ධය, කො⁣රෝනා යුද්ධයට මුහුණ දුන්නා සේ ආර්ථික යුද්ධයද ඒ අයුරින්ම ජයගන්නට ලැබේවා යි ්‍රාර්ථනා කරන බවයි.

Related posts

කොවිඩ් 19 ට ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් දේශිය ආයතනයකින්….

Helarata

අඛණ්ඩව මාසයක් ඇඳිරිනීතිය පනවන්න..

Helarata

කවසකි දරුවන්ට මාන අල්ලයි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »